Többszörös intelligencia az osztályteremben

Többszörös intelligencia az osztályteremben
A továbbképzésen megismerjük és körbejárjuk a többszörös intelligencia fogalmát. Azonosítjuk a különböző intelligenciafaktorokat, megismerjük jellemzőiket. A tevékenységközpontú tanulásszervezés körébe tartozó módszereket mutatunk be és próbálunk ki sajátélményű feladatokban annak érdekében, hogy a tanárok képessé váljanak a diákok eltérő intelligenciafaktorainak feltárására, a tanulói képesség-profil megalkotására és az ennek megfelelő tanulásszervezésre.

Időpont: hamarosan
Helyszín: Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ | 1056 Budapest, Váci u. 47.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000971/2014
Alapítási engedély szám: 43/236/2014

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja a többszörös intelligencia fogalmának megismerése és körüljárása, a különböző intelligenciafaktorok azonosítása és jellemzőinek megismerése, valamint a tevékenységközpontú tanulásszervezés módszertani eszköztárának megismerése annak érdekében, hogy a tanárok képesek legyenek a diákok eltérő intelligencia faktorainak feltárására, a tanulói képesség-profil megalkotására és az ennek megfelelő tanulásszervezésre.

A Tanúsítvány megszerzésének együttes feltételei: részvétel a foglalkozások 100 %-án; a kapott feladatok és gyakorlatok elvégzése; a reflexiós levél követelmények szerinti elkészítése és határidőre történő leadása és a hallgatói kérdőív leadása.

Az előírt tartalmi követelmények

  • A résztvevő ismerjék meg a többszörös intelligencia fogalmát és a különböző intelligenciafaktorokat az egyes intelligenciafaktorok jellemzőit a többszörös intelligenciát vizsgáló kérdőíves eljárásokat és megfigyelési szempontokat a tevékenységközpontú tanulásszervezés lépéseit
  • A résztvevők legyenek képesek a továbbképzésen szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a saját diákcsoportjaik számára a többszörös intelligenciát tükröző képesség-profilok feltárásának megtervezésére.
    Legyenek képesek a tevékenységközpontú tanulásszervezés lépéseinek végrehajtására, ennek mikrotanítás keretében történő bemutatására.

Az ismeretek számonkérésének módja

Az értékelés alapja a résztvevő által elkészített reflexiós levél.

A reflexiós levél tartalma

A résztvevő képzésen szerzett, munkájába beépíthető személyes tapasztalatainak és felismeréseinek összegzése 2-3 oldal terjedelemben, valamint egy ezeket tükröző, tevékenységközpontú foglalkozásterv elkészítése a képzésen rendelkezésre bocsátott séma alapján. A reflexiós levél értékelésének szempontjai:
Mennyire tükröződnek benne a többszörös intelligenciával kapcsolatos elméleti ismeretek
Mennyire tükröződik az elkészített foglalkozástervben a tevékenységközpontú tanulásszervezés lényegének és módszereinek alkalmazásképes megértése
Az értékelés két fokozatú. Megfelelt, ha a résztvevő a reflexiós levelét bemutatja, és abban a továbbképzésen elsajátított ismeretek, szemlélet és módszerek tükröződnek; nem felelt meg, ha nem mutatja be a két kötelező elemet tartalmazó dokumentumot, vagy ha nem tudja igazolni ezen keresztül, hogy elsajátította a többszörös intelligencia jellemzői, valamint a tevékenységközpontú tanulásszervezés szemléletét és módszereit.
A reflexiós levél beadásának határideje: legkésőbb a tanfolyam befejezését követő 8. nap.

A résztvevő ezen túl hallgatói kérdőívet is kitölt.

A jelentkezés feltételei

  • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus,
  • megelőző szakmai gyakorlat.

Javasolt munkakörök

Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek)

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető
A szakvizsgába történő beszámítás nem lehetséges.

Részvételi díj összege: 35 000 Ft AKCIÓ! 30 000Ft+Áfa/fő
Szállás igény szerint 9 500 Ft/fő/éj (kérjük a jelentkezéskor jelölje meg, ha Ránk bízza a szállás intézését.)

JELENTKEZÉS

 

Érdeklődsz a képzések iránt?

Örömmel válaszolunk kérdéseidre!
Hívj minket a 
+36 1 577 8322 számon
vagy írj e-mailt nekünk!

Már aktív tanulónk vagy?

Az órarendet, tananyagokat, vizsgáidat az Ügyfélkapun keresztül eléred!