Pszichés betegségek gyermek – és serdülőkorban

Pszichés betegségek gyermek – és serdülőkorban
A továbbképzésen a résztvevők megismerik a gyermekkorban előforduló pszichés zavarokat, azok kiváltó okait és következményeit. Feldolgozzuk a lehetséges megoldási módokat, és bemutatjuk a megoldáshoz alkalmazható módszereket. Felkészítjük a résztvevőket, hogy tudjanak élni a prevenció, illetve adott esetben az intervenció lehetőségével, és amennyiben szükségét látják, a megfelelő szakember bevonásával tudjanak továbblépni. Ezért a továbbképzésen hangsúlyosan szerepel az ellátórendszer működésének és az együttműködés formáinak megismerése.

Időpont: hamarosan
Helyszín: Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ | 1056 Budapest, Váci u. 47.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000971/2014
Alapítási engedély szám: 47793/55/2014

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a gyermekkorban előforduló pszichés zavarokat, azok kiváltó okait és következményeit. Tisztában legyenek a lehetséges megoldási módokkal és a megoldáshoz szükséges eszközökkel. Tudjanak élni a prevenció, adott esetben az intervenció lehetőségével, és amennyiben szükségét látják, a megfelelő szakember bevonásával tudjanak továbblépni. Továbbá ismerjék meg az ellátórendszer működését és az együttműködés formáit.

A Tanúsítvány megszerzésének együttes feltételei: részvétel a foglalkozások 100 %-án; a kapott feladatok és gyakorlatok elvégzése; az esettanulmány követelmények szerinti elkészítése és határidőre történő leadása és a hallgatói kérdőív leadása.

Az előírt tartalmi követelmények

  • A résztvevők ismerjék meg a gyermekkori pszichés zavarokat, azok kiváltó okait és következményeit
  • Legyenek tisztában azzal, hogyan jelennek meg a tünetek a mindennapokban, az oktatási-nevelési intézményekben
  • Ismerjék meg a lehetséges megoldásokat, kezelési módokat mind a szülői, mind a pedagógusi oldalról
  • Legyenek tisztában az ellátórendszerrel és az egyes intézmények feladatkörével, valamint az együttműködés lehetőségeivel

Az ismeretek számonkérésének módja

A záró értékelés a résztvevő által elkészített esettanulmány alapján történik. Az esettanulmány 4-5 oldal terjedelemben dolgoz fel a résztvevő saját pedagógiai gyakorlatából származó esetet, melyben egy gyermek pszichés betegségben szenvedett, ami megnehezítette az oktatási-nevelési intézményben a működését. Az esettanulmány tartalmazza a családi rendszer bemutatását, a gyermek viselkedésének és tüneteinek bemutatását, a pedagógus reagálását (a beavatkozásra tett lépéseket), a lehetséges intézmények és szakemberek bevonására tett lépéseket, és a folyamatra - a továbbképzésen tanultak tükrében történő - reflektálást.
Az értékelés két fokozatú. Nem felelt meg, ha a résztvevő nem adja le az esettanulmányt, ha az esettanulmány nem megfelelő terjedelmű, vagy abban a továbbképzésen tanultak nem tükröződnek. Megfelelt, ha a résztvevő bemutatja a megfelelő terjedelmű esettanulmányt, és abban a továbbképzésen tanult szemlélet és ismeretek tükröződnek.
Az esettanulmány leadási határideje a képzés zárását követő 15 nap.

A jelentkezés feltételei

  • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; tanító, tanár, óvodapedagógus,
  • megelőző szakmai gyakorlat.

Javasolt munkakörök

Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztő pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek)

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető
A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem lehetséges

Részvételi díj összege: 35 000 Ft AKCIÓ! 30 000Ft+Áfa/fő
Szállás igény szerint 9500 Ft/fő/éj (kérjük a jelentkezéskor jelölje meg, ha Ránk bízza a szállás intézését.)

JELENTKEZÉS

 

Érdeklődsz a képzések iránt?

Örömmel válaszolunk kérdéseidre!
Hívj minket a 
+36 1 577 8322 számon
vagy írj e-mailt nekünk!

Már aktív tanulónk vagy?

Az órarendet, tananyagokat, vizsgáidat az Ügyfélkapun keresztül eléred!