Magatartási zavarok az iskolai mindennapokban

Magatartási zavarok az iskolai mindennapokban
A program során felkészítjük a pedagógusokat, hogy képessé váljanak a magatartási zavarok felismerésére, és olyan tanulási környezet kialakítására, amely módot ad a zavar eszkalálódásának megelőzésére. Olyan módszereket és működő jó gyakorlatokat mutatunk be, melyeket a pedagógusok képesek saját kompetenciájukban, osztálytermi helyzetben alkalmazni, és így a magatartási zavarral küzdő tanulók egyéni szükségleteinek megfelelő tanulási helyzeteket kialakítani. Esetbemutatásokkal és sajátélményű gyakorlatokkal érzékenyítjük a résztvevőket a magatartási zavarral küzdő gyermek és családja szükségletei iránt, és feldolgozzuk az ellátórendszerrel kapcsolatos információkat is.

Időpont: hamarosan
Helyszín: Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ | 1056 Budapest, Váci u. 47.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000971/2014
Alapítási engedély szám: 43/169/2014

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

A program célja, hogy a részt vevő pedagógusok képessé váljanak a magatartási zavarok felismerésére, és olyan tanulási környezet kialakítására, amely módot ad a zavar eszkalálódásának megelőzésére. A program célja olyan módszerek bemutatása és közvetítése, melyeket a pedagógusok képesek saját kompetenciájukban, osztálytermi helyzetben alkalmazni a magatartási zavarral küzdő tanulók egyéni szükségleteire reflektáló tanulási módok megtervezésére és kialakítására.
A program célja továbbá, hogy érzékenyítse a résztvevőket a magatartási zavarral küzdő gyermek és családja megerősítésre, támogatásra irányuló szükségletei iránt, valamint hogy kellő ismerettel és információval lássa el a résztvevőket, hogy ezt a támogatást képesek legyenek az érintetteknek megadni.

A Tanúsítvány megszerzésének együttes feltételei: részvétel a foglalkozások 80 %-án; a kapott feladatok és gyakorlatok elvégzése; a záró esettanulmány követelmények szerinti elkészítése és határidőre történő leadása.

Az előírt tartalmi követelmények

  • A résztvevők ismerjék és értsék a magatartászavarral és annak tünettanával kapcsolatos kulcsfogalmak jelentését, a magatartászavar megjelenési formáit és a kialakulásában szerepet játszó háttértényezőket
  • Ismerjék a magatartászavar kezelésével kapcsolatos ellátórendszert, a szakmai együttműködés lehetőségeit és a terápiás eljárásokat
  • Legyenek képesek a magatartászavarral kapcsolatos tünetek azonosítására
  • Legyenek képesek a saját gyakorlatukban tapasztalt esetek kapcsán a megfigyeléseiket szakszerűen megfogalmazni, mások tapasztalataira és kérdéseire szakszerűen reflektálni
  • Legyenek képesek arra, hogy szorosan együttműködve más szakemberekkel saját, magatartászavarral küzdő diákjuk számára megfelelő tanulási környezetet és tanulási utat tervezzenek

Az ismeretek számonkérésének módja

A záró értékelés a résztvevő által elkészített esettanulmány alapján történik. Az esettanulmány 4-5 oldal terjedelemben dolgoz fel a résztvevő saját pedagógiai gyakorlatából származó esetet, melyben egy magatartászavarral küzdő tanuló támogatásáról van szó. Az esettanulmány kitér a probléma megfogalmazására, az érintettek (személyek és intézmények) körének meghatározására és a különböző szereplők szerepének rövid ismertetésére, a pedagógus saját feladatainak meghatározására, a tanulóval végzett tevékenység részletes kifejtésére, értékelésére és a továbbhaladási irány kijelölésére.
Az esettanulmánynak tükröznie kell, hogy a résztvevő magabiztosan használja a magatartászavarral és annak tünettanával kapcsolatos fogalmakat, képes a tanulói szükségletek azonosítására és a megfelelő szakemberek bevonásával az ennek megfelelő tanulási környezet kialakítására. Tisztában van a magatartászavar kezelésével kapcsolatos intézményi háttérrel és a terápiás lehetőségekkel.
A minősítés két fokozatú: nem felelt meg, ha a résztvevő nem adja le az esettanulmányt, vagy abban a felsorolt ismeretek és képességek nem tükröződnek; megfelelt, ha a résztvevő által leadott munka bizonyítja a szükséges ismeretek elsajátítását és a tanulói szükségletekre való reflektáláshoz szükséges készségek működését.
Az esettanulmány leadásának határideje a képzés lezárását követő 15 nap.

A jelentkezés feltételei

  • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; tanító, tanár,
  • megelőző szakmai gyakorlat.

Javasolt munkakörök

Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztő pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek)

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető
A szakvizsgába történő beszámítás nem lehetséges.

Részvételi díj összege: 35 000 Ft   AKCIÓ! 30 000Ft+Áfa/fő
Szállás igény szerint 9 500 Ft/fő/éj (kérjük a jelentkezéskor jelölje meg, ha Ránk bízza a szállás intézését.)

JELENTKEZÉS

 

Érdeklődsz a képzések iránt?

Örömmel válaszolunk kérdéseidre!
Hívj minket a 
+36 1 577 8322 számon
vagy írj e-mailt nekünk!

Már aktív tanulónk vagy?

Az órarendet, tananyagokat, vizsgáidat az Ügyfélkapun keresztül eléred!