Konstruktivizmus: a kognitív fejlesztés lélektana és módszertana

Konstruktivizmus: a kognitív fejlesztés lélektana és módszertana
A továbbképzésen a résztvevők megismerkednek a konstruktív pedagógia elméletével és az ezt megalapozó kognitív pszichológia eredményeivel. Megismerik és kipróbálják a konstruktivista megközelítést támogató pedagógia eszközeit, úgymint a tanulói aktivitásra építő tevékenységközpontú tanulásszervezési módszereket, a tanuló-megismerés, a fejlesztő értékelés módszereit és a projektmódszert.

Időpont: hamarosan
Helyszín: Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ | 1056 Budapest, Váci u. 47.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000971/2014
Alapítási engedély szám: 23/41/2015

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a konstruktív pedagógia elméletével és az ezt megalapozó kognitív pszichológia eredményeivel. Megismerjenek és kipróbáljanak a konstruktivista megközelítést támogató pedagógiai módszereket, úgymint a tanulói aktivitásra építő tevékenységközpontú tanulásszervezési módszereket, a tanuló-megismerés, a fejlesztő értékelés módszereit és a projektmódszert.

A Tanúsítvány megszerzésének együttes feltételei: részvétel a foglalkozások 100 %-án; a kapott feladatok és gyakorlatok elvégzése; a foglalkoztatásterv követelmények szerinti elkészítése és határidőre történő leadása és a hallgatói kérdőív leadása.

Az előírt tartalmi követelmények

  • A résztvevők ismerjék a tudás fogalmának különböző jelentéstartalmait és ennek változását a modern pedagógia fejlődése során
  • Ismerjék a különböző tudáskoncepciókhoz tartozó pedagógiai megközelítések lényegi vonásait
  • Értsék a konstruktivista megközelítés pszichológiai alapjait.
  • Értsék a konstruktivista megközelítés összefüggését a jelen oktatását meghatározó társadalmi-gazdasági környezettel
  • Ismerjenek a konstruktivista szemléletnek megfelelő tanuló-megismerési, tanulásszervezési és értékelési technikákat
  • Legyenek képesek saját pedagógusi tevékenységükben konstruktivista tananyag-feldolgozás megtervezésére

Az ismeretek számonkérésének módja

A záró értékelés a résztvevő által elkészített tematikus terv alapján történik. A tematikus terv 4-5 oldal terjedelemben mutatja be egy tematikus egység konstruktivista szemléletű feldolgozásának tervét, az előzetes tanulói ismeretek feltárásától a témafeldolgozás aktivitásra építő módszerein át, a fejlesztő értékelésig.
A foglalkozástervnek tükröznie kell, hogy a résztvevő képes a tanulók érdeklődésére számot tartó problémafelvetésre, a tanulói előzetes ismeretek feltárására, a tanulói tevékenységre építő tananyag-feldolgozás megszervezésére és a fejlesztő értékelésre.
A minősítés két fokozatú: nem felelt meg, ha a résztvevő nem adja le a foglalkozástervet, vagy abban a felsorolt ismeretek és képességek nem tükröződnek; megfelelt, ha a résztvevő által leadott munka bizonyítja a szükséges ismeretek elsajátítását és a konstruktivista szemléletű tananyag-feldolgozás képességét.
A tematikus terv leadásának határideje a képzés lezárását követő 15 nap.

A jelentkezés feltételei

  • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; tanító, általános- és középiskolai tanár,
  • megelőző szakmai gyakorlat.

Javasolt munkakörök

Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Szakoktató, gyakorlati oktató

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek)

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes
A szakvizsgába történő beszámítás nem lehetséges.


Részvételi díj összege: 35 000 Ft AKCIÓ! 30 000Ft+Áfa/fő
Szállás igény szerint 9 500 Ft/fő/éj (kérjük a jelentkezéskor jelölje meg, ha Ránk bízza a szállás intézését.)

JELENTKEZÉS

 

Érdeklődsz a képzések iránt?

Örömmel válaszolunk kérdéseidre!
Hívj minket a 
+36 1 577 8322 számon
vagy írj e-mailt nekünk!

Már aktív tanulónk vagy?

Az órarendet, tananyagokat, vizsgáidat az Ügyfélkapun keresztül eléred!