Játékmester képzés

Játékmester képzés
A továbbképzési program során olyan játékokat mutatunk be, melyeket a pedagógusok osztálytermi helyzetben vagy szabadidős programok során sikerrel alkalmazhatnak a gyerekekkel/fiatalokkal való munkában. A továbbképzésen megismerkedünk az egyéni, páros és csoportos játékok, gyakorlatok levezetésének technikáival, valamint a csoportdinamika alapvető jellegzetességeivel. Így a résztvevők képessé válnak saját csoportjaikban közösségi játékok vezetésére. Igyekszünk felkészíteni arra is, hogy a résztvevők a fejlődés-lélektani sajátosságokat is figyelembe véve, tudatosan alkalmazzák az egyes játékokat az adott életkorban, illetve adott élethelyzetben, valamint a csoportfejlődés adott szintjén.

Időpont: hamarosan

Helyszín: Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ | 1056 Budapest, Váci u. 47.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000971/2014
Alapítási engedély szám: 47793/56/2014

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

A továbbképzési program célja olyan játékok bemutatása és közvetítése, melyeket a pedagógusok képesek saját kompetenciájukban, osztálytermi helyzetben vagy szabadidős programok során sikerrel alkalmazni a gyerekekkel/fiatalokkal való munka során. A továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők megismerkedjenek az egyéni, páros és csoportos játékok, gyakorlatok levezetésének technikáival, a csoportdinamika alapvető jellegzetességeivel, és így képessé váljanak saját közösségükben közösségi játékok vezetésére. A program célja felkészíteni a résztvevőket arra, hogy a fejlődés-lélektani működést figyelembe véve tudatosan alkalmazzák az egyes játékokat az adott életkorban, illetve adott élethelyzetben, valamint a csoportfejlődés adott szintjén.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a foglalkozások 100%-án való részvétel, és a megfelelő foglalkozásterv leadása.

Az előírt tartalmi követelmények

  • A résztvevők értsék a játék pszichológiai fogalmát
  • Ismerjék a játékban tükröződő önismereti jellemzőket, és legyenek képesek önmagukban ezeket azonosítani
  • Ismerjék az alapvető csoportdinamikai fogalmakat és összefüggéseket, és legyenek képesek egy játékszituációt ezek alapján megfigyelni
  • Legyenek képesek a játékokat céljuk szerint csoportosítani
  • Ismerjék a tervezés, a játékvezetés és az értékelés módszereit, és legyenek képesek játékvezetőként alkalmazni ezeket
  • Legyenek képesek a saját játékvezetői tevékenységükre reflektálni, és másoknak visszajelzést adni

Az ismeretek számonkérésének módja

A záró értékelés a résztvevő által elkészített foglalkozásterv alapján történik. A foglalkozásterv 4-5 oldal terjedelemben mutatja be az általa megtervezett tanórai vagy szabadidős keretek között megvalósítható 90 perces játékos foglalkozást, mely tartalmazza az adott életkornak és élethelyzetnek megfelelő pszichológiai értelmezést, a játékok kiválasztásának indoklását és alkalmazásának érvényességét.
A foglalkozásterv kitér a foglalkozás célcsoportjára, annak sajátosságaira, a pedagógus konkrét szerepére, feladatainak meghatározására, a tanulókkal végzett tevékenység részletes kifejtésére, értékelésére és a továbbhaladási irány kijelölésére.
A foglalkozástervnek tükröznie kell, hogy a résztvevő képes figyelembe venni a játékok kiválasztásánál az életkort és a speciális élethelyzeteket, és képes alternatívákat megfogalmazni. Tisztában van az általa előkészített foglalkozás várható eredményeivel és lehetséges nehézségeivel.
A minősítés két fokozatú: nem felelt meg, ha a résztvevő nem adja le a foglalkozástervet, vagy abban a felsorolt ismeretek és képességek nem tükröződnek; megfelelt, ha a résztvevő által leadott munka bizonyítja a szükséges ismeretek elsajátítását és a tanulói szükségletekre reflektáló foglalkozás-tervezés képességét.
A foglalkozásterv leadásának határideje a képzés lezárását követő 15 nap.

A jelentkezés feltételei

  • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus vagy szociális szak; tanító, tanár, gyógypedagógus, szociális szakember,
  • megelőző szakmai gyakorlat.

Javasolt munkakörök

Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztő pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek)

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető
A szakvizsgába történő beszámítás nem lehetséges.

Részvételi díj összege: 35 000 Ft AKCIÓ! 30 000Ft+Áfa/fő
Szállás igény szerint 9 500 Ft/fő/éj (kérjük a jelentkezéskor jelölje meg, ha Ránk bízza a szállás intézését.)

JELENTKEZÉS

 

Érdeklődsz a képzések iránt?

Örömmel válaszolunk kérdéseidre!
Hívj minket a 
+36 1 577 8322 számon
vagy írj e-mailt nekünk!

Már aktív tanulónk vagy?

Az órarendet, tananyagokat, vizsgáidat az Ügyfélkapun keresztül eléred!