Ismeretek és készségek az iskolai- és óvodai gyermekvédelemben

Ismeretek és készségek az iskolai- és óvodai gyermekvédelemben
A továbbképzés során a résztvevők megismerik a pedagógusok gyermekvédelemmel kapcsolatos felelősségét és lehetőségeit, valamint az intézményes gyermekvédelmet ellátó szervezetek – gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat – munkáját, hatáskörét. Sajátélményű gyakorlatok és esetleírások segítségével közösen elemezzük a nevelési-oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi munkát, a jelzőrendszer tagjainak együttműködési lehetőségeit és kötelezettségeit.

Időpont: hamarosan
Helyszín: Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ | 1056 Budapest, Váci u. 47.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000971/2014
Alapítási engedély szám: 23/40/2015

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a pedagógusok gyermekvédelemmel kapcsolatos felelősségét és lehetőségeit, valamint az intézményes gyermekvédelmet ellátó szervezetek – gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat – munkáját, hatáskörét.
Sajátélményű gyakorlatok és esetleírások segítségével reflektáljanak az nevelési-oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi munkára, a jelzőrendszer tagjainak együttműködési lehetőségeire és kötelezettségeire.

A Tanúsítvány megszerzésének együttes feltételei: részvétel a foglalkozások 100 %-án; a kapott feladatok és gyakorlatok elvégzése; az esettanulmány követelmények szerinti elkészítése és határidőre történő leadása és a hallgatói kérdőív leadása.

Az előírt tartalmi követelmények

  • Ismerjék meg a gyermekvédelmi intézmények működését és hatáskörét, valamint az iskolák és a gyermekvédelem együttműködési lehetőségeit
  • Ismerjék meg a gyermekvédelem törvényi szabályozását, a gyermekvédelmi munka jogi szabályozását
  • Ismerjék és értsék az nevelési-oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi munkát, az abban részt vevő szakemberek feladatát, jelzési kötelezettségét
  • Értsék meg állampolgári kötelezettségüket, mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai
  • Legyenek képesek megfogalmazni a kompetenciájukon túlmutató problémát, és pozitív kommunikációval javaslatot tenni szakember bevonására
  • Legyenek képesek a kapcsolattartás során hatékonyan és nyíltan kommunikálni a problémáról, illetve a gyermekvédelmi intézkedésekről
  • Legyenek képesek preventív programokat szervezni gyermekvédelem témában

Az ismeretek számonkérésének módja

A záró értékelés a résztvevő által elkészített esettanulmány alapján történik. Az esettanulmány 4-5 oldal terjedelemben dolgoz fel a résztvevő saját pedagógiai gyakorlatából származó esetet, melynek során gyermekvédelmi intézkedésre került sor, vagy annak szükségét látta volna. Az esettanulmány tartalmazza a családi rendszer bemutatását, a gyermek viselkedésének bemutatását, a pedagógus reagálását (a beavatkozásra tett lépéseket), a lehetséges gyermekvédelmi intézkedések körét és az azokra - a továbbképzésen tanultak tükrében történő - reflektálást.
Az értékelés két fokozatú. Nem felelt meg, ha a résztvevő nem adja le az esettanulmányt, ha az esettanulmány nem megfelelő terjedelmű, vagy abban a továbbképzésen tanultak nem tükröződnek. Megfelelt, ha a résztvevő bemutatja a megfelelő terjedelmű esettanulmányt, és abban a továbbképzésen tanult szemlélet és ismeretek tükröződnek.
Az esettanulmány leadási határideje a képzés zárását követő 15 nap.

A jelentkezés feltételei

  • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; tanító, tanár, óvodapedagógus,
  • megelőző szakmai gyakorlat.

Javasolt munkakörök

Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztő pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek)

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető
A szakvizsgába történő beszámítás nem lehetséges.

Részvételi díj összege: 30 000 Ft
Szállás igény szerint 9 500 Ft/fő/éj (kérjük a jelentkezéskor jelölje meg, ha Ránk bízza a szállás intézését.)

JELENTKEZÉS

Érdeklődsz a képzések iránt?

Örömmel válaszolunk kérdéseidre!
Hívj minket a 
+36 1 577 8322 számon
vagy írj e-mailt nekünk!

Már aktív tanulónk vagy?

Az órarendet, tananyagokat, vizsgáidat az Ügyfélkapun keresztül eléred!