A közösség pedagógiai ereje

A közösség pedagógiai ereje
A képzés során a résztvevők sajátélményű gyakorlatokon és azok feldolgozásán keresztül szereznek tapasztalatokat és ismereteket a csoportok működési jellegzetességeiről – a csoportfejlődésről és a csoportdinamikáról. Arra törekszünk, hogy a résztvevők képessé váljanak a csoporthatásoknak a pedagógiai folyamatba történő tudatos bekapcsolására, ezzel növelve oktató és nevelő munkájuk hatékonyságát.

Időpont: hamarosan
Helyszín: Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ | 1056 Budapest, Váci u. 47.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000971/2014
Alapítási engedély szám: 23/42/2015

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

A képzés célja, hogy a résztvevők sajátélményű gyakorlatokon és azok feldolgozásán keresztül szerezzenek tapasztalatokat és ismereteket a csoportok működési jellegzetességeiről, vagyis a csoportfejlődésről és a csoportdinamikáról. A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak arra, hogy a csoporthatásokat tudatosan bekapcsolják a pedagógiai folyamatba, ezzel növelve az oktató és nevelő munka hatékonyságát.

A Tanúsítvány megszerzésének együttes feltételei: részvétel a foglalkozások 100 %-án; a kapott feladatok és gyakorlatok elvégzése; a fejlesztési terv követelmények szerinti elkészítése és határidőre történő leadása és a hallgatói kérdőív leadása.

Az előírt tartalmi követelmények

A résztvevők ismerjék a jellegzetes csoportszerepeket, a különféle szituatív vezetési technikákat és ezek hatását a csoportdinamikára és a csoport teljesítményére. Legyenek tisztában azzal, hogy ők maguk milyen szerepet képviselnek csoporttagként, illetve milyen szituatív vezetési technikákat alkalmaznak.
Ismerjék a csoportfejlődés folyamatának főbb állomásait, és a jellegzetes csoportdinamikai problémákat. Legyenek képesek ennek tükrében konkrét iskolai folyamatokat elemezni.
Ismerjék a szociometria módszerét és a vizsgálat etikai és technikai követelményeit.
Legyenek tisztában a sikeres csoportvezető kompetenciáival, és legyen tervük ezen kompetenciák tudatos használatára.

Az ismeretek számonkérésének módja

Az ellenőrzés alapját a csoportprofilon alapuló fejlesztési terv képezi, mely kitér az alábbi szempontokra: A csoport általános jellemzői – a csoport jellege (pl. osztály, szakkör, napközis csoport, stb.), létszáma, a résztvevők életkora, neme; A csoportfejlődés jelen stációjának bemutatása; A csoport szerkezete; Erőforrások és problémák; Fejlesztési feladatok, fejlesztési stratégia, konkrét fejlesztési lépések terve. A csoportprofilon alapuló fejlesztési terv terjedelme 5-6 oldal.
Az értékelés szempontjai: tükröződnek-e az anyagban a képzésen tanult csoportdinamikai ismeretek, alkalmazza-e a terv a képzés során tanult módszereket és megközelítéseket. A minősítés két fokozatú: nem felelt meg, ha a résztvevő nem adja le a fejlesztési tervet, vagy ha abban a képzésen tanult ismeretek és módszerek, megközelítések nem tükröződnek, és megfelelt, ha a leadott anyag igazolja, hogy a résztvevő rendelkezik a képzésen tanult ismeretekkel, és a tervezésben alkalmazni tudja a megismert módszereket.
A fejlesztési terv leadási határideje a képzést követő 15 nap.

A jelentkezés feltételei

  • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; tanító, tanár,
  • megelőző szakmai gyakorlat.

Javasolt munkakörök

Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek)

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező
A szakvizsgába történő beszámítás nem lehetséges.

Részvételi díj összege: 35 000 Ft AKCIÓ! 30 000Ft+Áfa/fő
Szállás igény szerint 9 500 Ft/fő/éj (kérjük a jelentkezéskor jelölje meg, ha Ránk bízza a szállás intézését.)

JELENTKEZÉS

 

Érdeklődsz a képzések iránt?

Örömmel válaszolunk kérdéseidre!
Hívj minket a 
+36 1 577 8322 számon
vagy írj e-mailt nekünk!

Már aktív tanulónk vagy?

Az órarendet, tananyagokat, vizsgáidat az Ügyfélkapun keresztül eléred!