A játék pszichológiája

A játék pszichológiája
A program során a résztvevők élményszerű formában ismerkednek meg a játéktevékenység pszichológiai megközelítésével, értelmezésével. Olyan játékokat mutatunk be, melyeket a pedagógusok osztálytermi helyzetben vagy szabadidős programok során sikerrel alkalmazhatnak a gyerekekkel/fiatalokkal való munkában. A képzésen arra igyekszünk felkészíteni a pedagógusokat, hogy a gyerekek fejlődés-lélektani sajátosságait és egyéni szükségleteit figyelembe véve tervezzék meg és vezessék le az életkornak megfelelő játékos foglalkozásokat, tudatosan fejlesztve ezzel a tanulók különböző kompetencia-területeit.

Időpont: hamarosan
Helyszín: Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ | 1056 Budapest, Váci u. 47.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000971/2014
Alapítási engedély szám: 23/43/2015

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

A program célja, hogy a résztvevők élményszerű formában megismerkedjenek a játéktevékenység pszichológiai megközelítésével, értelmezésével. Ezen belül a cél konkrétan olyan játékok bemutatása és közvetítése, melyeket a pedagógusok képesek saját kompetenciájukban, osztálytermi helyzetben vagy szabadidős programok során sikerrel alkalmazni a gyerekekkel/fiatalokkal való munkában.
A képzés célja felkészíteni a pedagógusokat, hogy a fejlődés-lélektani sajátosságokat és a gyerekek egyéni szükségleteit figyelembe véve képesek legyenek megtervezni és levezetni az életkorhoz adekvát játékos foglalkozásokat, tudatosan fejlesztve ezzel a különböző kompetencia-területeket.

A tanúsítvány kiadásának feltétele az órák 100%-án való részvétel és a megfelelő foglalkozásterv leadása.

Az előírt tartalmi követelmények

  • A résztvevők értsék a játék pszichológiai fogalmát, ismerjék a játék biológiai, filozófiai, antropológiai, filozófiai megközelítését
  • Értsék a játéknak a személyiség fejlődésére gyakorolt hatását, és ismerjék Piaget játékról szóló elméletét
  • Ismerjék a játéktevékenység fejlődésének menetét; értsék az explorációs játék, funkciójáték, szimbolikus játék és szabályjáték fogalmát
  • Értsék a játék szerepét a társas fejlődésben
  • Értsék a játék és a tanulás kapcsolatát
  • Legyenek képesek a gyermek fejlődési szükségleteinek megfelelő játéktevékenység megtervezésére
  • Tudják, hogy adott játéktevékenység esetén melyek a gyermek megfigyelésének releváns szempontjai
  • Értsék a játszás különböző életkorú gyermekekre jellemző, illetve felnőtt motivációit

Az ismeretek számonkérésének módja

A záró értékelés a résztvevő által elkészített foglalkozásterv alapján történik. A foglalkozásterv 4-5 oldal terjedelemben mutatja be a résztvevő által megtervezett, tanórai vagy szabadidős keretek között megvalósítható 90 perces játékos foglalkozást, mely tartalmazza az adott életkornak és élethelyzetnek megfelelő pszichológiai értelmezést, a játékok kiválasztásának indoklását és alkalmazásának érvényességét.
A foglalkozásterv kitér az érintett célcsoportra, annak sajátosságaira, a pedagógus konkrét szerepére és feladatainak meghatározására, a tanulóval végzett tevékenység részletes kifejtésére, értékelésére és a továbbhaladási irány kijelölésére.
A foglalkozástervnek tükröznie kell, hogy a résztvevő magabiztosan mozog a játék pszichológiai értelmezésében, és képes a tanulói szükségletek azonosítására és az ennek megfelelő foglalkozásterv elkészítésére.
A minősítés két fokozatú: nem felelt meg, ha a résztvevő nem adja le a foglalkozástervet, vagy abban a felsorolt ismeretek és képességek nem tükröződnek; megfelelt, ha a résztvevő által leadott munka bizonyítja az ismeretek elsajátítását és a tanulói szükségletekre való reflektáláshoz szükséges készségek működését.
A foglalkozásterv leadásának határideje a képzés lezárását követő 15 nap.

A jelentkezés feltételei

  • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; tanító, tanár, óvodapedagógus, gyógypedagógus,
  • megelőző szakmai gyakorlat.

Javasolt munkakörök

Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztő pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek)

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető
A szakvizsgába történő beszámítás nem lehetséges.

Részvételi díj összege: 35 000 Ft AKCIÓ! 30 000Ft+Áfa/fő
Szállás igény szerint 9 500 Ft/fő/éj (kérjük a jelentkezéskor jelölje meg, ha Ránk bízza a szállás intézését.)

JELENTKEZÉS

 

Érdeklődsz a képzések iránt?

Örömmel válaszolunk kérdéseidre!
Hívj minket a 
+36 1 577 8322 számon
vagy írj e-mailt nekünk!

Már aktív tanulónk vagy?

Az órarendet, tananyagokat, vizsgáidat az Ügyfélkapun keresztül eléred!