A családi rendszer és a szülői szerep pszichológiája és szociológiája

A családi rendszer és a szülői szerep pszichológiája és szociológiája
A továbbképzésen a résztvevők megismerik a család rendszerszemléletű megközelítését és a családi életciklusok jellemzőit. Sajátélményű gyakorlatokra és esettanulmányokra építve fedezik fel a család társadalmi-gazdasági hátteréből fakadó sajátosságokat, valamint a szülői szerep lélektani és társadalmi összetevőit. Külön hangsúlyt fektetünk a szülő- és tanárszerepből fakadó sajátos kommunikációs helyzetre, hogy ezzel is felkészítsük a pedagógusokat a szülőkkel folytatandó konstruktív együttműködésre.

Időpont: hamarosan
Helyszín: Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ | 1056 Budapest, Váci u. 47.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000971/2014
Alapítási engedély szám: 47793/54/2014

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a család rendszerszemléletű megközelítését, a családi életciklusok jellemzőit. Sajátélményű gyakorlatokra és esettanulmányokra építve reflektáljanak a család szocio-ökonómiai státusából fakadó sajátosságokra, valamint a szülői szerep lélektani és társadalmi aspektusaira, a szülő- és tanárszerepből fakadó sajátos kommunikációs helyzetre, ezzel felkészülve a szülőkkel folytatandó konstruktív együttműködésre.

A Tanúsítvány megszerzésének együttes feltételei: részvétel a foglalkozások 100 %-án; a kapott feladatok és gyakorlatok elvégzése; az esettanulmány követelmények szerinti elkészítése és határidőre történő leadása és a hallgatói kérdőív leadása.

Az előírt tartalmi követelmények

  • A résztvevők ismerjék és értsék a család rendszerszemléletének alapvető téziseit
  • Ismerjék a családi életciklusok jellemzőit
  • Értsék a jól funkcionáló és a diszfunkcionális családi rendszerek jellemzőit
  • Értsék a szülői szerep lélektani és társadalmi aspektusait, lássák az összefüggést a családi- és társadalmi (férfi- női) szerepek között. Értsék a szerepzavar és a szereptorlódás fogalmát és a jelenségek hatását a szülői szerepviselkedésre
  • Értsék és tudják kezelni a szülői szerep és a tanárszerep találkozásában létrejövő dinamikát
  • Legyenek képesek saját kompetenciahatáraikon belül pozitív kommunikációval elősegíteni a szülőknek a reflektálást a gyermek családi rendszerben betöltött szerepére és ennek iskolai vetületére
  • Legyenek képesek megfogalmazni a kompetenciájukon túlmutató problémát, és pozitív kommunikációval javaslatot tenni szakember bevonására

Az ismeretek számonkérésének módja

A záró értékelés a résztvevő által elkészített esettanulmány alapján történik. Az esettanulmány 4-5 oldal terjedelemben dolgoz fel a résztvevő saját pedagógiai gyakorlatából származó esetet, melyben egy tanuló a családi rendszer zavarának tünethordozójaként jelent meg. Az esettanulmány tartalmazza a családi rendszer bemutatását a továbbképzésen tanult szempontok alapján, a gyermek viselkedésének bemutatását, a pedagógus reagálását (a beavatkozásra tett lépéseket), és az azokra a továbbképzésen tanultak tükrében történő reflektálást.
Az értékelés két fokozatú. Nem felelt meg, ha a résztvevő nem adja le az esettanulmányt, ha az esettanulmány nem megfelelő terjedelmű, vagy abban a továbbképzésen tanultak nem tükröződnek. Megfelelt, ha a résztvevő bemutatja a megfelelő terjedelmű esettanulmányt, és abban a továbbképzésen tanult szemlélet és ismeretek tükröződnek.
Az esettanulmány leadási határideje a képzés zárását követő 15 nap.

A jelentkezés feltételei

  • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak; óvónő, tanító, általános- és középiskolai tanár,
  • megelőző szakmai gyakorlat.

Javasolt munkakörök

Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek)

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező
A szakvizsgába történő beszámítás nem lehetséges.

Részvételi díj összege: 35 000 Ft AKCIÓ! 30 000Ft+Áfa/fő
Szállás igény szerint 9 500 Ft/fő/éj (kérjük a jelentkezéskor jelölje meg, ha Ránk bízza a szállás intézését.)

JELENTKEZÉS

Érdeklődsz a képzések iránt?

Örömmel válaszolunk kérdéseidre!
Hívj minket a 
+36 1 577 8322 számon
vagy írj e-mailt nekünk!

Már aktív tanulónk vagy?

Az órarendet, tananyagokat, vizsgáidat az Ügyfélkapun keresztül eléred!