Kreditpontos pedagógiai továbbképzések

A családi rendszer és a szülői szerep pszichológiája és szociológiája

A családi rendszer és a szülői szerep pszichológiája és szociológiája
A továbbképzésen a résztvevők megismerik a család rendszerszemléletű megközelítését és a családi életciklusok jellemzőit. Sajátélményű gyakorlatokra és esettanulmányokra építve fedezik fel a család társadalmi-gazdasági hátteréből fakadó sajátosságokat, valamint a szülői szerep lélektani és társadalmi összetevőit. Külön hangsúlyt fektetünk a szülő- és tanárszerepből fakadó sajátos kommunikációs helyzetre, hogy ezzel is felkészítsük a pedagógusokat a szülőkkel folytatandó konstruktív együttműködésre.
Tovább

A játék pszichológiája

A játék pszichológiája
A program során a résztvevők élményszerű formában ismerkednek meg a játéktevékenység pszichológiai megközelítésével, értelmezésével. Olyan játékokat mutatunk be, melyeket a pedagógusok osztálytermi helyzetben vagy szabadidős programok során sikerrel alkalmazhatnak a gyerekekkel/fiatalokkal való munkában. A képzésen arra igyekszünk felkészíteni a pedagógusokat, hogy a gyerekek fejlődés-lélektani sajátosságait és egyéni szükségleteit figyelembe véve tervezzék meg és vezessék le az életkornak megfelelő játékos foglalkozásokat, tudatosan fejlesztve ezzel a tanulók különböző kompetencia-területeit.
Tovább

A közösség pedagógiai ereje

A közösség pedagógiai ereje
A képzés során a résztvevők sajátélményű gyakorlatokon és azok feldolgozásán keresztül szereznek tapasztalatokat és ismereteket a csoportok működési jellegzetességeiről – a csoportfejlődésről és a csoportdinamikáról. Arra törekszünk, hogy a résztvevők képessé váljanak a csoporthatásoknak a pedagógiai folyamatba történő tudatos bekapcsolására, ezzel növelve oktató és nevelő munkájuk hatékonyságát.
Tovább

Ismeretek és készségek az iskolai- és óvodai gyermekvédelemben

Ismeretek és készségek az iskolai- és óvodai gyermekvédelemben
A továbbképzés során a résztvevők megismerik a pedagógusok gyermekvédelemmel kapcsolatos felelősségét és lehetőségeit, valamint az intézményes gyermekvédelmet ellátó szervezetek – gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat – munkáját, hatáskörét. Sajátélményű gyakorlatok és esetleírások segítségével közösen elemezzük a nevelési-oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi munkát, a jelzőrendszer tagjainak együttműködési lehetőségeit és kötelezettségeit.
Tovább

Játékmester képzés

Játékmester képzés
A továbbképzési program során olyan játékokat mutatunk be, melyeket a pedagógusok osztálytermi helyzetben vagy szabadidős programok során sikerrel alkalmazhatnak a gyerekekkel/fiatalokkal való munkában. A továbbképzésen megismerkedünk az egyéni, páros és csoportos játékok, gyakorlatok levezetésének technikáival, valamint a csoportdinamika alapvető jellegzetességeivel. Így a résztvevők képessé válnak saját csoportjaikban közösségi játékok vezetésére. Igyekszünk felkészíteni arra is, hogy a résztvevők a fejlődés-lélektani sajátosságokat is figyelembe véve, tudatosan alkalmazzák az egyes játékokat az adott életkorban, illetve adott élethelyzetben, valamint a csoportfejlődés adott szintjén.
Tovább

Konstruktivizmus: a kognitív fejlesztés lélektana és módszertana

Konstruktivizmus: a kognitív fejlesztés lélektana és módszertana
A továbbképzésen a résztvevők megismerkednek a konstruktív pedagógia elméletével és az ezt megalapozó kognitív pszichológia eredményeivel. Megismerik és kipróbálják a konstruktivista megközelítést támogató pedagógia eszközeit, úgymint a tanulói aktivitásra építő tevékenységközpontú tanulásszervezési módszereket, a tanuló-megismerés, a fejlesztő értékelés módszereit és a projektmódszert.
Tovább

Magatartási zavarok az iskolai mindennapokban

Magatartási zavarok az iskolai mindennapokban
A program során felkészítjük a pedagógusokat, hogy képessé váljanak a magatartási zavarok felismerésére, és olyan tanulási környezet kialakítására, amely módot ad a zavar eszkalálódásának megelőzésére. Olyan módszereket és működő jó gyakorlatokat mutatunk be, melyeket a pedagógusok képesek saját kompetenciájukban, osztálytermi helyzetben alkalmazni, és így a magatartási zavarral küzdő tanulók egyéni szükségleteinek megfelelő tanulási helyzeteket kialakítani. Esetbemutatásokkal és sajátélményű gyakorlatokkal érzékenyítjük a résztvevőket a magatartási zavarral küzdő gyermek és családja szükségletei iránt, és feldolgozzuk az ellátórendszerrel kapcsolatos információkat is.
Tovább

Pszichés betegségek gyermek – és serdülőkorban

Pszichés betegségek gyermek – és serdülőkorban
A továbbképzésen a résztvevők megismerik a gyermekkorban előforduló pszichés zavarokat, azok kiváltó okait és következményeit. Feldolgozzuk a lehetséges megoldási módokat, és bemutatjuk a megoldáshoz alkalmazható módszereket. Felkészítjük a résztvevőket, hogy tudjanak élni a prevenció, illetve adott esetben az intervenció lehetőségével, és amennyiben szükségét látják, a megfelelő szakember bevonásával tudjanak továbblépni. Ezért a továbbképzésen hangsúlyosan szerepel az ellátórendszer működésének és az együttműködés formáinak megismerése.
Tovább

Tanulási zavarok az iskolai mindennapokban

Tanulási zavarok az iskolai mindennapokban
A program során felkészítjük a pedagógusokat, hogy képessé váljanak a tanulási zavarok gyanújának azonosítására, és olyan tanulási környezet kialakítására, amely módot ad a zavar eszkalálódásának megelőzésére, illetve a tanulási zavarral küzdő tanulók egyéni szükségleteinek megfelelő tanulásszervezésre. A program során olyan módszereket és működő jó gyakorlatokat mutatunk be, melyeket a pedagógusok képesek saját kompetenciájukban, osztálytermi helyzetben alkalmazni a tanulási zavarral küzdő tanulók számára megfelelő tanulási módok megtervezésére és kialakítására.
Tovább

Többszörös intelligencia az osztályteremben

Többszörös intelligencia az osztályteremben
A továbbképzésen megismerjük és körbejárjuk a többszörös intelligencia fogalmát. Azonosítjuk a különböző intelligenciafaktorokat, megismerjük jellemzőiket. A tevékenységközpontú tanulásszervezés körébe tartozó módszereket mutatunk be és próbálunk ki sajátélményű feladatokban annak érdekében, hogy a tanárok képessé váljanak a diákok eltérő intelligenciafaktorainak feltárására, a tanulói képesség-profil megalkotására és az ennek megfelelő tanulásszervezésre.
Tovább

Érdeklődsz a képzések iránt?

Örömmel válaszolunk kérdéseidre!
Hívj minket a 
+36 1 577 8322 számon
vagy írj e-mailt nekünk!

Már aktív tanulónk vagy?

Az órarendet, tananyagokat, vizsgáidat az Ügyfélkapun keresztül eléred!